Artykuły

Czy ceny książek wpływają na czytelnictwo?

Czy ceny książek wpływają na czytelnictwo?

Czy ceny książek wpływają na czytelnictwo?

Według badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową ponad połowa Polaków nie przeczytało w ciągu roku żadnej książki. Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wskazuje się wysokie ceny w księgarniach. Czy faktycznie mają one istotny wpływ na poziom czytelnictwa?

Średnia cena książki wynosi około 38 zł. Dla wielu gospodarstw domowych to zdecydowanie za dużo. Cena jest bowiem czynnikiem decydującym – jeśli przewyższa ona możliwości finansowe czytelnika, ten najprawdopodobniej zrezygnuje z zakupu. Wydaje się jednak, że na znacznym obniżeniu cen w większości skorzystają osoby, które mimo wszystko czytają dużo. Jeśli człowiek nie wykształci w sobie nawyku czytania, nawet atrakcyjniejsze ceny nie będą w stanie go do tego zachęcić.

Przykład idzie z góry

Poziom wykształcenia rodziców ma silny wpływ na stosunek ich dzieci do książek. Im jest ono wyższe, tym większa szansa, że młodzi ludzie sięgną po nadprogramowe lektury. Innym istotnym czynnikiem jest miejsce zamieszkania. Okazuje się, że miasto stwarza lepsze warunki dla czytelnictwa. Wiąże się to z szerszym dostępem do księgarni i bibliotek. Na to ostatnie zjawisko w wywiadzie dla portalu newseria.pl zwrócił uwagę Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki. Stwierdził on, że to nie cena książki ma decydujący wpływ na poziom czytelnictwa, ale dostępność nowości w małych księgarniach, które są detronizowane przez duże sieci. Do listy potencjalnych winowajców dodać można również biblioteki zaopatrzone w przestarzałe i nieatrakcyjne pozycje. Co ciekawe, czytanie nadal jest, zdaniem Polaków, wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu. Jednak niewielu decyduje się właśnie na taką formę. Książka przegrywa w starciu z telewizją czy Internetem, które oferują rozrywkę, niewymagającą zbyt dużego intelektualnego zaangażowania.

Niedoceniani pasjonaci

Pomimo wysokich cen książek, istnieje ogromna grupa stałych klientów, którzy decydują się na ich zakup. To im najbardziej zależy na zniżkach. Pasjonaci są w stanie kupić wtedy więcej pozycji. Inną kwestią jest fakt, że skoro to rodzice mają duży wpływ na zachowania czytelnicze swoich dzieci, nie ulega wątpliwości, że niższe ceny w księgarniach pozwoliłyby na rozwijanie ich zainteresowań. Tylko w takim przypadku mógłby zaistnieć związek między cenami książek a poziomem czytelnictwa. Stali czytelnicy kupowaliby więcej, a młode pokolenie wykształciłoby w sobie odpowiednie nawyki. Cena odgrywa istotną rolę, jednak jeszcze większą powinno przypisywać się odpowiedniej edukacji.

A czy Waszym zdaniem książki są zbyt drogie? I czy to właśnie cena zniechęca potencjalnych czytelników do lektury?


Wykorzystane materiały:

  1. Wywiad z Włodzimierzem Albinem
  2. Raport BN
  3. Raport PIK-u
  4. Raport IK
  5. M. Świtała, Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki, Warszawa 2004, tu: Marketing mix na rynku książki

[button url=”http://coprzeczytac.pl/wp-content/uploads/2014/05/Czy-ceny-książek-wpływają-na-czytelnictwo-Malwina-Szewczyk.pdf” target=”blank” background=”#ef702d” wide=”yes”]Pobierz artykuł w wersji pdf >[/button]