Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 – zmiany

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 – zmiany w przyszłorocznych egzaminach zapowiedziało już Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co czeka uczniów ostatnich klas podstawówek, liceów i techników? Jak będą wyglądały zmodyfikowane egzaminy? Z pewnością pojawia się wiele wątpliwości i pytań, dlatego zebrałam i uporządkowałam dla Was najważniejsze informacje ze strony MEN. Sprawdźcie!

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 – zmiany

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 – zmiany

Na początek informacje ogólne – obu egzaminów dotyczą następujące zmiany:

 • zakres wiadomości i umiejętności, które uczniowie muszą opanować przed egzaminami będzie określony nie w oparciu o podstawę programową (jak ma to miejsce zazwyczaj), a na podstawie specjalnie przygotowanych na trwający rok szkolny wymagań egzaminacyjnych,
 • zakres materiału, który uczniowie będą musieli przerobić w czasie przygotowań do egzaminów tym samym będzie okrojony,
 • arkusze egzaminacyjne będą skonstruowane inaczej niż w poprzednich latach (więcej piszę o tym poniżej).

Harmonogram prac nad egzaminami 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło harmonogram prac nad zmianami w egzaminach. Aby nie pogubić się w terminach, warto zajrzeć do rozpiski działań, z pewnością będzie pomocna:

 • 19 listopada
  zespół powołanych przez ministerstwo ekspertów zakończył prace nad propozycją wymagań egzaminacyjnych.
 • Od 20 do 27 listopada
  trwają konsultacje dotyczące propozycji wymagań egzaminacyjnych. Po ich zakończeniu eksperci przeanalizują zebrane uwagi i zmodyfikują swój pierwotny projekt.
 • Ok. 15 grudnia
  ostatecznie ustalone i zatwierdzone wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia. Od tego momentu uczniowie i nauczyciele będą mieli pełną jasność co do tego, jaki materiał należy przerobić.
 • Od 7 grudnia do 18 stycznia
  nauczyciele i metodycy będą brać udział w szkoleniach, które przygotują ich do przeprowadzenia egzaminów w nowej formie.
 • W marcu 2021 roku
  uczniowie napiszą egzaminy próbne.
 • W maju 2021 roku
  odbędą się właściwe egzaminy.

Matura 2021 – zmiany w arkuszach egzaminacyjnych

Jak wyglądają zapowiedziane przez MEN modyfikacje arkuszy maturalnych?

 1. Matematyka na poziomie podstawowym:
  mniej zadań
  do rozwiązania (o 5 pkt, dotyczy to przede wszystkim zadań otwartych) w pełnym czasie (170 minut).
 2. Wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym:
  nie trzeba będzie przystępować do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, aby zdać maturę.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 – zmiany

Egzamin ósmoklasisty 2021 – co się zmienia?

 • Termin

Po pierwsze, egzamin ósmoklasisty odbędzie się w innym terminie, czyli w ostatnim tygodniu maja, a nie jak do tej pory w kwietniu. Oznacza to, że uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie okrojonego materiału – to dla nich z pewnością dobra wiadomość!

 • Arkusze egzaminacyjne

Po drugie, zmienią się arkusze z poszczególnych przedmiotów:

 1. Język polski:
  – mniejsza liczba lektur obowiązkowych,
  – tylko dwie formy wypowiedzi do wyboru: rozprawka lub opowiadanie,
  – uczeń będzie mógł odwołać się do wybranej przez siebie lektury (a nie do wskazanej w poleceniu),
  – mniej zadań z czytania ze zrozumieniem (o 5 pkt) w pełnym czasie (120 minut).
 2. Matematyka:
  – mniejszy zakres sprawdzanej wiedzy: okrojony materiał z zakresu własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  – mniej zadań do rozwiązania (o 5 pkt) w pełnym czasie (100 minut),
  – mniejsza liczba zadań otwartych.
 3. Język obcy:
  – mniejszy zakres materiału do przerobienia, m.in. ograniczenie wymagań znajomości struktur gramatycznych,
  – obniżony oczekiwany poziom znajomości języka (do A2),
  – mniej zadań do rozwiązania (o 5 pkt) w pełnym czasie (90 minut).

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 – zmiany

Na koniec pytanie do Was – co myślicie o zmianach w egzaminach? Czy uważacie, że są potrzebne?

Zobacz także: