Artykuły

Zerowa stawka VAT na książki – nowe informacje

Zerowa stawka VAT na książki - nowe informacje

Wraz z początkiem kwietnia i nowelizacją dyrektywy 2006/112/WE przyjętą przez unijną Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) pojawiła się realna szansa na obniżenie podatku VAT na książki. To, czy książki będą tańsze, zależy już tylko od decyzji polskiego rządu.

Zerowa stawka VAT na książki - nowe informacje

Zerowa stawka VAT na książki – coraz bliżej?

Już w grudniu 2021 roku Piotr Gliński mówił, że kwestia obniżonego podatku VAT na książki jest ważna dla polskiego rządu. Wtedy Komisja Europejska nie wyraziła zgody na zerowy VAT. Jednak minister kultury zapowiedział, że Polska nadal będzie się o to starać. Teraz pojawiła się realna szansa na wprowadzenie niższego podatku.

Dzięki najnowszym zmianom państwa członkowskie Unii Europejskiej mają mieć więcej swobody w ustalaniu obniżonych albo nawet zerowych stawek VAT na książki tradycyjne (drukowane), elektroniczne (e-booki) oraz czasopisma.

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów w artykule dotyczącym posiedzenia Rady ECOFIN w Luksemburgu:

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN przyjęto również zmiany w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek VAT. Dzięki reformie stawek VAT możliwe będzie lepsze wsparcie ważnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej oraz skuteczniejsza i bardziej adekwatna odpowiedź na rozmaite sytuacje kryzysowe.

Niższy podatek na książki w rękach rządu

Unijne zmiany mają już niedługo wejść w życie. Wtedy kolejny krok w sprawie obniżenia podatku na książki i e-booki w Polsce będzie już zależał do naszego rządu.

Obniżenie stawek VAT na książki i e-booki to krok w stronę zwiększenia dostępności produktów o dużej wartości kulturalnej i edukacyjnej. Zwłaszcza w czasie, w którym rosną koszty produkcyjne związane z rosnącymi cenami papieru oraz energii.

W tym momencie stawka podatku VAT w Polsce na książki papierowe i elektroniczne (też audiobooki) wynosi 5%. Czy rzad, tak jak obiecywał, obniży ją do zera? Czy obniżenie podatku przełoży się na niższą cenę detaliczną książek? Tego jeszcze nie wiadomo, ale będziemy śledzić informacje na ten temat.

Sprawdź też:


źródła:

  • FEP welcomes the directive on value-added tax rates, The Voice of European Publishers, 7.04.2022, https://fep-fee.eu/Press-release-FEP-welcomes-the-1394
  • Posiedzenie Rady ECOFIN w Luksemburgu, Ministerstwo Finansów 5.04.2022, https://www.gov.pl/web/finanse/posiedzenie-rady-ecofin-w-luksemburgu
  • Coraz bliżej zerowej stawki podatku VAT na książki, Rynek Książki 16.04.2022, https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/coraz-blizej-zerowej-stawki-podatku-vat-na-ksiazki/