Książka-cegiełka Wszystkie kolory świata: kup i wspieraj

Książka-cegiełka Wszystkie kolory świata powstała w ramach literackiej akcji charytatywnej pod tą samą nazwą. Dochód z jej sprzedaży zostanie w całości przekazany na wsparcie działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W projekt zorganizowany pod szyldem Wydawnictwa Agora zaangażowało się aż 43 pisarzy i ilustratorów! O czym jest ta niecodzienna książka-cegiełka? Jakie znane nazwiska zobaczymy w spisie treści? O tym przeczytacie poniżej.

Książka-cegiełka Wszystkie kolory świata: kup i wspieraj

Książka-cegiełka Wszystkie kolory świata

Wszystkie kolory świata to zbiór 20 opowiadań, poruszających tematy takie jak empatia, szacunek dla odmienności, tolerancja i solidarność. Książka kierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 12 lat.

Nad tekstami i ilustracjami do Wszystkich kolorów świata pracowało aż 43 znanych i lubianych twórców, między innymi:

Pełną listę twórców zaangażowanych w akcję znajdziecie TUTAJ>>

Wszystkie kolory świata - książka-cegiełka

Wszystkie kolory świata

Inicjatorem akcji jest nieformalna grupa zrzeszająca twórców, których połączył wspólny list poparcia dla manifestującej młodzieży, napisany do władz po wydarzeniach mających miejsce w Warszawie 7 sierpnia 2020 roku. Tego dnia kilkadziesiąt młodych osób, które uczestniczyło w manifestacji w obronie praw osób LGBT+, zostało zatrzymanych przez policję.

Twórcy poza podpisaniem listu postanowili także wydać zbiór opowiadań, aby wesprzeć materialnie działania na rzecz walki z dyskryminacją i nietolerancją. Autorzy tekstów i ilustracji pracowali nad książką nieodpłatnie.

Cały dochód ze sprzedaży książki przekazany zostanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na wsparcie dwóch inicjatyw:

  • telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, czynnego codziennie i całodobowo. Przy telefonie dyżurują psychologowie i pedagodzy, których głównym zadaniem jest zapewnienie młodym ludziom profesjonalnego wsparcia psychicznego. Dyżurujący pozostają także w kontakcie z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, dzięki czemu mogą szybko zorganizować interwencję policji, jeśli życie lub zdrowie dzwoniącej osoby jest zagrożone.
  • kampanii społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Kampania poświęcona zostanie problemom hejtu i przemocy rówieśniczej, online i offline. Jak piszą organizatorzy: „Fundacja pracuje nad konceptem uwzględniającym różne formy nie normatywności – cechy fizyczne, narodowość, niepełnosprawność, jednak główny nacisk planuje położyć na problem przemocy wobec młodzieży LGBT+”

Oficjalnymi partnerami akcji są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Empik.

Regularna sprzedaż książki-cegiełki rozpoczyna się 16 lutego 2021 r. Jeśli chcecie wesprzeć tę inicjatywę, książkę możecie kupić TUTAJ>>

Zobacz także: