Nagroda Poetycka Silesius

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest przyznawana corocznie wyróżniającym się poetom. Jej fundatorem jest Miasto Wrocław. Finał tegorocznej edycji odbył się 12 maja. Artystów nagrodzono w trzech kategoriach.

Nagroda Poetycka Silesius. Logo

źródło: silesius.wroclaw.pl

Nagroda Poetycka Silesius. Książka Roku 2018

W kategorii Książka Roku zwycięzcą został Jerzy Jarniewicz i jego książka Puste noce. To tomik wierszy, w którym utwory są obrazami wewnętrznych przeżyć głównie związanymi z wojną. Puste noce to wyjątkowy zbiór erotyków napisanych głosem traumy i smutku.

Jerzy Jarniewicz urodził się 4 maja 1958 roku. Poza tworzeniem poezji zajmuje się też krytyką literacką i tłumaczeniami głównie z literatury anglojęzycznej. Jest profesorem nauk humanistycznych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych pracuje w zespole redakcyjnym Literatury na Świecie. All you need is love. Sceny z życia kontrkultury z 2016 roku są ostatnią opublikowaną przez niego książką.

Nagroda za całokształt twórczości

Za całokształt twórczości Wrocławską Nagrodę Poetycką otrzymał Bohdan Zadura: urodzony 8 lutego 1945 roku poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Autor zajmuje się też tłumaczeniami liryki m.in. anglojęzycznej i węgierskiej. Jako poeta debiutował w 1968 roku zbiorem W krajobrazie z amfor. W dorobku artystycznym Bohdan Zadura ma dwadzieścia pięć książek poetyckich oraz kilkanaście tomów esejów i prozy. Niektóre z książek pisarza znajdziecie tutaj.

Nagroda Poetycka Silesius w kategorii Debiut Roku

Ostatnią, tegoroczną laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii Debiut Roku została Agata Jabłońska i jej Raport wojenny. Wiersze w tym tomiku łączą zaangażowanie w sprawy społeczne z intymnością. Tytułowa wojna, prowadzona na frontach politycznych i prywatnym jest centralnym tematem książki.

Poetka urodziła się w 1985 roku. Skończyła historię sztuki. Obecnie jest związana z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Inni nominowani

Na zakończenia chciałabym jeszcze przypomnieć, o innych autorach nominowanych do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

W kategorii Książka Roku jury brało pod uwagę: Pawilony Dominika Bielickiego, Psalmy Julii Fiedorczuk, Rok bez chmur Jacka Gutorowa, Zimną książkę Marty Podgórnik, Lucyfer zwycięża Ilony Witkowskiej oraz Minimum Urszuli Zajączkowskiej.

Do nominowanych, debiutanckich zbiorów poetyckich należą: Napływ Emanueli Czeladki i Niebieska godzina Julii Niedziejko.

Gratulujemy laureatom!