Jednym z elementów reformy oświaty było zastąpienie szkoły zawodowej dwustopniową szkołą branżową. Od 1 września 2017 uczniowie, którzy skończyli naukę w gimnazjum i którzy postanowili, że chcą się uczyć konkretnego zawodu, rozpoczęli edukację w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. Szkoły branżowe II stopnia, które umożliwią kontynuację nauki zawodu, zaczną działać w roku szkolnym 2020/2021.

Szkoły branżowe - podręczniki

Ukończenie dwustopniowej szkoły branżowej pozwoli uzyskać absolwentom wykształcenie średnie branżowe z dyplomem technika i świadectwem dojrzałości. Jesteście ciekawi, czy w nadchodzącym roku szkolnym, coś się zmieni w podręcznikach do nich?

Szkoły branżowe – ponad 200 zawodów

Szkoły branżowe - podręcznikiW tym momencie szkoły branżowe umożliwiają naukę 213 zawodów. Jest z czego wybierać. W 2017 roku wprowadzono 8 nowych kierunków (np. magazynier-logistyk), a zmodyfikowano i uaktualniono 52 stare. Prace, nad modyfikacją kolejnych 140 zawodów, są kontynuowane we współpracy z pracodawcami reprezentującymi konkretne branże. Na stronie MEN, w oświadczeniu opublikowanym 21 czerwca, podsumowującym zakończenie pierwszego roku reformy, możemy przeczytać, że od 1 września 2018 roku szkoły zaczną kształcenie w nowym zawodzie – monter stolarki budowlanej. Kształcenie branżowe cały czas się rozwija.

Szkoły branżowe – podręczniki, kiedy zmiany?

Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Specjaliści przygotowują nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, ale one mają wejść w życie dopiero w roku szkolnym 2019/2020. Do nauki każdego z zawodów (czyli oddzielnie dla każdej branży) ma powstać osobna podstawa programowa.

Większe zmiany w podręcznikach do nauki w zawodach czekają nas najprawdopodobniej dopiero w przyszłości. MEN w projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowanym do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych z 26 czerwca 2018 proponuje odstąpić od dopuszczania do użytku szkolnego tradycyjnych podręczników do nauki w zawodach.

Planuje się, żeby je zastąpić materiałami edukacyjnymi (w wersji elektronicznej i papierowej). Związane jest to z tym, że wydawnictwa często wycofują się z podręczników do kształcenia zawodowego. W efekcie, w ofercie edukacyjnej szkół branżowych, techników i szkól policealnych są zawody, do których nie ma aktualnych podręczników albo nie ma ich w ogóle. W takim przypadku tworzenie e-materiałów może poprawić sytuację.

Także jeszcze w nadchodzącym roku szkolnym w mocy będzie podstawa programowa, która obowiązuje od 1 września 2017 roku.

Szkoły branżowe – podręczniki do nauki zawodu

Szkoły branżowe - podręcznikiNauka w szkołach branżowych I stopnia od września 2017 odbywała się na podstawie podręczników, które wcześniej obowiązywały w szkołach zawodowych. W tym roku to się nie zmieni. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuściło nowe podręczniki przeznaczone do kształcenia w obrębie nauki zawodów w szkołach branżowych I i II stopnia oraz technikach.

Część podręczników do kształcenia w zawodach nadal jest procedowana, w związku z tym, że to długotrwały proces, nie wiadomo, czy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018-2019, uda się jeszcze, jakieś dopuścić do użytku szkolnego, ale nie jest to wykluczone.

Spis wszystkich podręczników dopuszczonych w kształceniu zawodowym znajduje się tutaj.

Szkoły branżowe – podręczniki do kształcenia ogólnego

Tak, jak w roku szkolnym 2017/2018, tak w każdym, do roku szkolnego 2021/2022,  w szkołach branżowych I stopnia, do zajęć z kształcenia ogólnego, czyli do nauki we wszystkich innych przedmiotach, poza tymi związanymi z nauką zawodu, można będzie korzystać z podręczników, których treść uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego z 27 sierpnia 2012 roku.

Podręczniki do kształcenia ogólnego, które zostały dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, znajdziecie tutaj.

W tym roku w podręcznikach do szkół branżowych nie będzie większych zmian. Możemy się ich spodziewać dopiero w następnym roku szkolnym.

Ofertę podręczników w dobrych cenach znajdziecie tutaj: Szkoły branżowe – podręczniki.