ArtykułyPodręczniki

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot od września

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot od września

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot od września będzie obowiązywał w szkołach ponadpodstawowych. Rozporządzenie w tej sprawie w marcu ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jak wprowadzone zmiany wpłyną na szkolne plany lekcji? Szczegóły znajdziecie w dalszej części tego artykułu.

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot od września

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot od września w szkołach ponadpodstawowych

Zamiast wiedzy o społeczeństwie

Najważniejsza zmiana polega na tym, że historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia. Dotyczy to przedmiotu realizowanego na poziomie podstawowym.

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość

Uczniowie tygodniowo spędzą w na nowym przedmiocie następującą liczbę godzin:

  • liceum ogólnokształcące: 2 godziny w klasie pierwszej, 1 godzina w klasie drugiej (łącznie 3 godziny),
  • technikum: 1 godzinę w klasie pierwszej,  1 godzinę w klasie drugiej i jedną godzinę w klasie trzeciej (łącznie 3 godziny),
  • branżowa szkoła I stopnia – 1 godzinę w klasie pierwszej

Wprowadzanie zmian

Historia i teraźniejszość zostanie wprowadzona stopniowo. Pierwszy rocznik, który będzie realizował nowy przedmiot to klasy pierwsze liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia w roku szkolnym 2022/2023. Starsze roczniki będą kontynuować naukę jeszcze według starego programu.

Przygotowanie nauczycieli

Kwalifikacje do prowadzenia nowego przedmiotu mają nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo od czerwca pedagodzy będą mogli szkolić się online za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Jako pierwsi kursy przejdą nauczyciele konsultacji/doradcy z placówek doskonalenia nauczycieli, którzy następnie będą prowadzić szkolenie dla nauczycieli nowego przedmiotu.

Podręczniki do przedmiotu historia i teraźniejszość

Na ten moment nie wiemy jeszcze, jak Informacje na ten temat w stosownym czasie opublikuje na swojej na stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dodatkowe zmiany w programie nauczania

MEiN ogłosiło także zmiany w programie nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych. Od nowego roku szkolnego więcej czasu będzie poświęcane latom 2004-2015, przy okrojeniu zagadnień historycznych w ramach poszczególnych epok.

Zmianie ulegnie także liczba godzin historii i WOSu. Wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z 8 zostanie zmniejszony do 7 godzin (w całym cyklu kształcenia). Lekcje historii w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum będą realizowane do końca pierwszego semestru.

W zakresie rozszerzonym wymiar godzin przedmiotów wyżej wymienionych przedmiotów nie ulegnie zmianie i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie) w cyklu kształcenia.

 

Zobacz także: