ArtykułyCiekawostki o książkach

Stan czytelnictwa w Polsce – wstępny raport Biblioteki Narodowej

Stan czytelnictwa w Polsce - wstępny raport Biblioteki Narodowej Stan czytelnictwa w Polsce

Jak co roku o tej porze Biblioteka Narodowa opublikowała wstępne wyniki raportu o stanie czytelnictwa w Polsce. Jednocześnie na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czytamy, że „Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Oznacza to, że trend spadkowy został trwale powstrzymany”.

Stan czytelnictwa w Polsce

No to chyba możemy się uśmiechnąć na wieść, że moli książkowych nie ubywa! Choć nieco smutnym nadal wydaje się fakt, że w pierwszym kwartale 2022 roku tylko 38% Polaków przeczytało chociaż jedną książkę. Nie jest to jednak zaskakujące, jeśli za rok referencyjny przyjmiemy 2019, kiedy to w ciągu 12 miesięcy po jedną książkę sięgnęło 39% naszych rodaków.

Stan czytelnictwa w Polsce – wstępny raport Biblioteki Narodowej

Podobnie jak my wróciliśmy do normalności po pandemii, podobnie stan czytelnictwa w Polsce wrócił na poziom, na którym się utrzymywał. Jak czytamy dalej na stronie MKiDN, ograniczenia pandemiczne, które w 2020 roku spowodowały niewielki wzrost czytelnictwa, nie były wcale początkiem stałego trendu wzrostowego:

Ograniczenia pandemiczne, w tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, przyniosły w pierwszym roku pandemii nieco większe zainteresowanie czytaniem, a w drugim – zauważalne zmęczenie.

Co więcej, z raportu wynika, że bardzo dużą rolę w utrzymywaniu poziomu czytelnictwa pełnią biblioteki, które z powodu pandemii były zamknięte.

Najczęstszym źródłem czytanych książek są zakupy, przy czym w czasie pandemii wzrosło znaczenie sprzedaży online. Zamknięcie bibliotek w wyniku przepisów ogólnokrajowych lub z powodu miejscowego wzrostu zakażeń w latach 2020–21 ograniczyło dostęp do książek osobom rzadziej kupującym i mogło wpłynąć na niższy poziom czytelnictwa – spadek czytelnictwa jest podobny do zmniejszenia wypożyczeń z 18% do 13%, co dowodzi , jak ważną rolę pełnią biblioteki publiczne w utrzymaniu poziomu czytelnictwa.

Stan czytelnictwa w Polsce – kto sięga po książki?

Wstępny raport Biblioteki Narodowej badający stan czytelnictwa w Polsce nie zaskakuje. Nadal czytelnikami książek są przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone. Częściej również po książki sięgają kobiety niż mężczyźni. Nie zmienia się również wiek osób najchętniej zanurzających się w lekturze – im starsi badani, tym rzadziej sięgają po książkę.

Uczestnictwo w kulturze – w tym czytelnictwo – zależy również od poczucia bezpieczeństwa bytowego. Jak czytamy w raporcie: „Ci, którzy z optymizmem oceniają swoje położenie materialne, a więc najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, częściej czytają książki i mają do tej czynności bardziej pozytywny stosunek”.

A jak to jest z cyfrowymi nośnikami treści? Co dwudziesty respondent zadeklarował, że w pierwszym kwartale 2022 roku wybrał lekturę książek w tym formacie. Płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie miało znaczący wpływ na te wybory. Tu przodują osoby, które wiele godzin spędzają przed ekranami komputerów i urządzeń mobilnych. Audiobooków słuchało 7% badanych – nachętniej ludzie młodzi i dobrze wykształceni.

Tylko 11% Polaków sięgnie po książkę w wolnym czasie

Najpopularniejszą formą relaksu w czasie wolnym jesienią 2021 i wiosną 2022 roku było oglądanie telewizji, filmów i seriali oraz wcześniejszy sen i odpoczynek. Chętnie też spędzaliśmy czas z rodziną lub przyjaciółmi oraz czytaliśmy informacje i wiadomości w internecie i przeglądaliśmy media społecznościowe. Zaledwie 11% Polaków przyznało, że w dzień, w którym nie musieli iść do szkoły lub pracy chciała czytać książki. 10% faktycznie to robiła.

Stan czytelnictwa w Polsce

Stan czytelnictwa w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku (raport)

Najwięcej czytelników wśród rodziców

Wśród osób posiadających dzieci do 18 roku życia odsetek czytelników jest większy niż w całej populacji. W grupie tej widać jednak różnice. Rodzice nastolatków od 13 roku życia wyraźnie częściej poświęcają czas na książki. Rodzice młodszych dzieci, bardziej zaangażowani w opiekę, rzadziej sięgali po lekturę. Warto zaznaczyć, że do ich obowiązków należało również przypilnowanie dzieci pod kątem nauki zdalnej.

1/3 badanych nie na w domu ani jednej książki

Ze smutkiem patrzymy na informację, że około 1/3 badanych zadeklarowała, że w domu nie ma ani jednej książki. Albo są tylko podręczniki szkolne.

Taka odpowiedź padła również w grupie rodziców dzieci do 18 roku życia. Co czwarty z nich nie ma w domu ani jednej książki. Najrzadziej lektury w domu mają rodzice dzieci poniżej 4 roku życia.

Część Polaków przyznaje, że dopiero posiadanie dziecka w wieku przedszkolnym (4-6 lat) wymusza na nich zakup pierwszych książek. Część z nich uważa, że mimo że sami nie czytają, ich pociechy powinny mieć kontakt z literaturą.

*

Stan czytelnictwa w Polsce (badanie naukowe BN) realizowane w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Czytaj także: