Pyrkon 2014

Pyrkon 2014

Na odbywającym się 21-23 marca 2014 Pyrkonie odbędą się warsztaty pisania opowiadań. Poprowadzą je Michał Cetnarowski oraz Marcin Zwierzchowski, redaktorzy miesięcznika „Nowa Fantastyka”. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

W związku z warsztatami narodził się pewnego rodzaju konkurs. Organizatorzy mając na celu urozmaicenie spotkania i zachęcenie do większego zaangażowania uczestników proszą chętnych o napisanie opowiadania, bądź wybranie jakiegoś z napisanych tekstów i przesłanie go na adres marcinzwierzchowski@fantastyka.pl. Dlaczego?

Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane teksty, które ulegną szczegółowej analizie podczas warsztatów, co znaczy, iż dwóch redaktorów najstarszego fantastycznego pisma w Polsce może udzielić Wam spersonalizowanych rad odnośnie Waszej twórczości.

Zasady:

  1. Napisz opowiadanie, bądź wybierz coś spośród już napisanych. Tekst nie musi być nowy, mógł być wcześniej publikowany.
  2. Prześlij nam swoje opowiadanie na adres: marcinzwierzchowski@fantastyka.pl, macie czas do 1 marca.
  3. W treści meila zawrzyj oświadczenie: „Oświadczam, iż nadesłany tekst jest mojego autorstwa. Zgadzam się na jego omówienie, z odczytaniem fragmentów, w czasie warsztatów literackich na konwencie Pyrkon, oraz publikację, na potrzeby innych uczestników warsztatów, na oficjalnej stronie konwentu.”
  4. Spośród nadesłanych opowiadań redaktorzy wybiorą nie najlepsze teksty, ale te, które uznają za najlepsze do zilustrowania swoich tez i rad odnośnie warsztatu pisarskiego. To oznacza, że Twój tekst może zostać wybrany i omawiany, ponieważ będzie zły – proszę wziąć to pod uwagę! (Zarówno na stronie konwentu, jak i podczas samych warsztatów, nazwisko autora bądź autorki wybranego opowiadania będzie podawane tylko na ich wyraźne życzenie.)
  5. Selekcji opowiadań do omawiania w trakcie warsztatów dokonają Michał Cetnarowski i Marcin Zwierzchowski, wedle własnego uznania. Reklamacji nie przyjmujemy.
  6. Na stronie konwentu wybrane opowiadania pojawią się najpóźniej 15 marca.
  7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygają Marcin Zwierzchowski oraz Michał Cetnarowski.

Źródło: www.pyrkon.pl