Podręczniki

Dotacje celowe – darmowe podręczniki 2023/2024

Dotacje celowe - darmowe podręczniki 2023/2024

Dotacje celowe na podręczniki w roku szkolnym 2023/2024 – czyli co warto wiedzieć o darmowych podręcznikach?

Dotacje celowe na podręczniki 2023/2024. Tanie podręczniki w TaniaKsiazka.pl

Warto wiedzieć – dotacje celowe na podręczniki 2023/2024

Dotacje celowe na podręczniki przyznaje się raz na trzy lata.  Nauczyciele muszą zatem wybierać takie książki, które posłużą też przyszłym rocznikom. Z tego powodu nie powinno w nich być ćwiczeń, naklejek i innych „jednorazowych” elementów.

W tym roku dyrektorzy będą mogli zamówić nowe podręczniki dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas podstawówki.

Jeżeli liczba uczniów w innych klasach będzie większa niż w poprzednich latach, dyrektorzy będą mogli starać się także o dotację na dodatkowe egzemplarze podręczników oraz o refundację kosztów związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Ponieważ podręczniki są własnością szkoły, uczniowie będę zobowiązani zwrócić je pod koniec roku. Toteż o książki należy dbać, bo za zniszczony egzemplarz szkoła może zażyczyć zwrotu pieniędzy. Z kolei materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości i umiejętności) uczniowie dostaną na własność.

Dotacje celowe – czy coś zmienia się w 2023 roku?

Przypominamy, że w zeszłym roku zmienił się sposób wypełniania poszczególnych pozycji we wniosku, żeby zapobiec zamawianiu nadprogramowych kompletów podręczników i materiałów edukacyjnych w sytuacji, kiedy szkoła ma jeszcze na stanie niewykorzystane. W tym roku nie było nowych zmian.

Czy wszystkie podręczniki będą darmowe?

Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej dostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Co za tym idzie: do wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych książki będą musieli kupić rodzice.

Przedmioty nieobowiązkowe to: religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Podobnie jest w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – tu także zakup niezbędnych książek i innych materiałów będzie leżał po stronie rodziców i opiekunów.

Wysokość dotacji celowych w roku szkolnym 2023/2024

Decyzją Rady Ministrów rozporządzenie o nowych kwotach dotacji weszło w życie 1 kwietnia.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137) oraz art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, dotacja celowa obliczana i przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  2. materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  3. podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:
    1. 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV;
    2. 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI;
    3. 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII;
  4. materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

* https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2023-r

[ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY: 15.06.2023 r.]

Pamiętajcie o tym, że dotacje celowe na podręczniki to nie to samo co 300+! Więcej o tym rządowym programie znajdziecie w artykule:

Rządowy program Dobry Start. 300 zł na wyprawkę szkolną!