czytanie 622

Poznaliśmy wyniki, przeprowadzanego przez Bibliotekę Narodową, badania o stanie polskiego czytelnictwa. Najnowsze rezultaty pochodzą z ubiegłorocznej ankiety, przeprowadzonej na ogólnopolskiej próbie reprezentowanej przez 3049 osób. Jednym z kryteriów udziału w badaniu był wiek. Jego uczestnicy musieli mieć ukończone co najmniej 15 lat. Mierzenie stanu polskiego czytelnictwa od lat odbywa się metodą random route a jego początek sięga 1992 roku.

Od 2014 roku Biblioteka Narodowa zwiększyła jego intensywność. Badania odbywają się teraz co rok, a nie jak to miało miejsce wcześniej, co dwa lata. Wraz z podobną, rok roczną charakterystyką pytań, można określić poziom i kierunek rozwoju stanu polskiego czytelnictwa.

Przejdźmy zatem teraz do samych wyników i przekonajmy się, jak my, Polacy jako naród, podchodzimy do kwestii czytelnictwa. Przed wami kilka podstawowych danych, na które warto zwrócić uwagę:

  • w roku 2015 książkę w dłoni trzymała pewnie znaczna większość lecz przeczytanie chociażby jednej lektury zadeklarowało jedynie 37% badanych,
  • jednym z głównych czynników determinujących, czy dana osoba czyta, czy nie, jest wykształcenie. To ono istotnie wpływało na odsetek czytających osób w danej grupie respondentów,
  • kolejna statystyka, dla niektórych, może być niespodzianką lecz to raczej można było przewidzieć. To Kobiety częściej oddają się lekturze książek, niż mężczyźni,
  • zauważalnie, od lat, czytanie książek w Polsce nie jest popularnym zajęciem. Obrazuje to ewidentnie jedno z zestawień przygotowanych przez Bibliotekę Narodową. Porównanie stanu czytelnictwa od 2008 roku, gdzie waha się on w okolicach 40%, do lat 1994-2004, w których wynik ten oscylował wokół 60%. Największe spadki odnotowano wśród mężczyzn i osób młodych.

Na koniec warto jednak wspomnieć o czymś przyjemniejszym. Według wyników ankiety, największą popularnością wśród Polaków cieszą się powieści fantastyczne, sensacyjne i romanse.

Każdy może wyciągnąć wnioski z najnowszych wyników o stanie polskiego czytelnictwa w 2015 roku. Na pewno możemy zgodzić się wszyscy z tym, że nie wygląda on najlepiej. Możemy przypuszczać, że znaczący spadek czytelnictwa wynika z błyskawicznego rozwoju technologii, na rzecz której papier powoli odchodzi w zapomnienie.