Egzamin ósmoklasisty 2019. Wszystko, co trzeba wiedzieć znajdziesz w TaniaKsiazka.pl

W tym roku, po raz pierwszy od niemal dwóch dekad uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą zdawać egzamin, który sprawdzi poziom ich wiedzy przed rozpoczęciem kolejnych etapów edukacji. Od wyniku tego egzaminu będzie zależało to, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się absolwenci. W związku z tym przygotowałam garść informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty 2018.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Wszystko, co trzeba wiedzieć znajdziesz w TaniaKsiazka.pl

Egzamin ósmoklasisty 2019. Wszystko, co trzeba wiedzieć

To będzie trudny rok, bo o przyjęcie do szkół średnich i branżowych będą starać się absolwenci nie tylko szkół podstawowych, ale też gimnazjów. Może się okazać, że ze względu na olbrzymią liczbę chętnych, do wybranych szkół dostaną się tylko najlepsi.

Ministerstwo Edukacji zapewnia, że każda ze szkół ponadpodstawowych utworzy odrębne klasy dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, a o przejęciu do nich będą decydowały niezależne postępowania rekrutacyjne. Zatem absolwenci gimnazjów będą mogli się starać – tak jak dotychczas – o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub branżowej szkoły 1 stopnia. Z kolei absolwenci szkół podstawowych: do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej 1. stopnia.

Obowiązek poradzenia sobie z podwójnym rocznikiem absolwentów spoczął na barkach samorządów. Także to lokalne władze będą musiały sprostać zadaniu przygotowania odpowiedniej liczny miejsc w szkołach.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Wszystko, co trzeba wiedziećJednak MEN zapewnia, że szkoły publiczne zapewnią odpowiednią liczbę miejsc wszystkim absolwentom. Według pierwszych szacunków dotyczących liczby uczniów, którzy będą się ubiegać o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, powinno być ich około 641 tysięcy. To liczba porównywalna do poziomu z 2010 roku, kiedy o przyjęcie do liceów ubiegało się 632 tys. uczniów. Te obliczenia są oparte też o to, że wśród absolwentów maleje zainteresowanie nauką w liceach ogólnokształcących. Na przestrzeni lat 2004/2005, a 2017/2018 spadło o 36%.

Na stronie MEN nie znalazłam analogicznych prognoz dotyczących liczby chętnych w technikach i szkołach branżowych.

Uczniowie i rodzice obawiają się tego, że Ministerstwu i samorządom nie uda się w 100% sprostać zadaniu. Liczba absolwentów starających się o jedno miejsce w danej szkole może znacznie wzrosnąć, w związku z tym o przyjęcie do wymarzonego liceum i technikum może być trudniej.

Egzamin ósmoklasisty 2019, a egzamin gimnazjalisty

Przyszli absolwenci ósmych klas szkół podstawowych będą, podobnie jak gimnazjaliści, zdawać 3 egzaminy. I ci, i ci będą pisać test z nowożytnego języka obcego. Jednak ósmoklasiści napiszą egzaminy tylko z języka polskiego i z matematyki. Natomiast gimnazjaliści, podobnie jak w poprzednich latach będą zdawać egzamin z części humanistycznej (historia, wiedza o społeczeństwie i język polski) i części matematyczno-przyrodniczej (matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia).

Egzamin ósmoklasisty 2019 – terminy

Egzamin ósmoklasisty 2019. Wszystko, co trzeba wiedziećMinisterstwo Edukacji Narodowej ustaliło dwa terminy zdawania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

TERMIN GŁÓWNY:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, godz. 9:00, czas trwania 120 minut)
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00, czas trwania 100 minut)
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa, godz. 9:00, czas trwania 90 minut)

TERMIN DODATKOWY: (w nim do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli go zdać w kwietniu):

  • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek, godz. 11:00, czas trwania 120 minut)
  • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek, godz. 11:00, czas trwania 100 minut)
  • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa, godz. 11:00, czas trwania 90 minut)

Egzamin ósmoklasisty 2019. Gdzie szukać wyników?

Egzamin będzie sprawdzany przez OKE  (Okręgową Komisję Egzaminacyjną). To instytucja pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Poszczególne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne bezpośrednio odpowiadają za przygotowanie zewnętrznego systemu oceniania. Zadania otwarte sprawdzą egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi na zadania zamknięte zostaną sprawdzone przy pomocy czytnika elektronicznego.

Wynik zostanie przedstawiony w skali procentowej i centylowej. Zatem uczeń dowie się jaki odsetek punktów uzyskał za rozwiązanie zadań oraz ile procent zdających ten egzamin w Polsce miało taki sam wynik lub niższy.

Wyniki procentowe opracowuje OKE, natomiast centylowe CKE.

Wyniki egzaminów pisanych zarówno w terminie głównym, jak i dodatkowym będą ogłoszone 14 czerwca 2018 r. Tego dnia szkołom zostaną przekazane wyniki poszczególnych uczniów i zaświadczenia. Mają trafić do zdających najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego, czyli do 21 czerwca 2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2019

Te szkoły, które się zdecydują na przeprowadzanie próbnego egzaminu, będą mogły to zrobić od 18 do 20 września. Wszystkie niezbędne materiały udostępnią Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Przeprowadzenie próbnego egzaminu nie jest obowiązkowe, więc decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych.

Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty 2019?

Egzamin ósmoklasisty 2019. Wszystko, co trzeba wiedziećNa stronie CKE będzie można znaleźć informatory o poszczególnych egzaminach i przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu warto się jednak zacząć jak najszybciej przygotowywać też na własną rękę. Tym bardziej że na rynku już pojawiło się sporo podręczników, które mają ułatwić samodzielną naukę. Są wśród nich przykładowe arkusze egzaminacyjne, zbiory zadań i opracowania lektur pod kątem przyszłego testu. Bez względu na zapewnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej konkurencja w dostaniu się do wymarzonej szkoły będzie duża. Dlatego trzeba włożyć maksymalny wysiłek w to, żeby jak najlepiej zdać egzamin ósmoklasisty.

Może jest jeszcze jakieś zagadnienie, które Was nurtuje w związku z egzaminem ósmoklasisty?

Publikacje, które mogą okazać się pomocne podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, znajdziecie w tym miejscu.