Artykuły

300 plus na wyprawkę szkolną – dla kogo? Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek? (2023 rok)

Rządowy program Dobry Start

Rządowy program Dobry Start gwarantuje wsparcie dla każdego ucznia w wysokości 300 zł. To już kolejny rok programu socjalnego zapewniającego finansową pomoc w zakupie wyprawki szkolnej. Wnioski można składać online od 1 lipca do 30 listopada. Za rządową wyprawkę można kupić m.in.: plecaki, piórniki, przybory szkolne, a także te podręczniki, które nie są darmowe.

300 plus na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start - dla kogo? Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Komu przysługuje świadczenie z programu Dobry Start?

Z jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci od 7 do 20 roku życia oraz uczniów niepełnosprawnych, którzy nie skończyli jeszcze 24 lat. Jeżeli w domu dzieci w wieku szkolnym jest więcej, to świadczenie przysługuje na każde z nich.

Nie ma kryterium dochodowego, więc o dofinansowanie wyprawki szkolnej mogą się starać także zamożniejsze rodziny. Nie ma też znaczenia, czy uczniowie wychowują się w rodzinach biologicznych, czy zastępczych. Wniosek o świadczenie mogą też złożyć rodzice uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Pod warunkiem że ich dzieci spełniają kryteria wiekowe.

Świadczenie z rządowego programu Dobry Start nie przysługuje przedszkolakom, uczniom zerówek i studentom.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Żeby otrzymać 300 plus na wyprawkę szkolną dla ucznia, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. W imieniu dziecka mogą to zrobić:

  • rodzice,
  • opiekunowie prawni,
  • opiekunowie faktyczni,
  • rodzic zastępczy,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czyli w skrócie, wniosek mogą składać faktyczni opiekunowie ucznia. Uczeń pełnoletni może złożyć wniosek we własnym imieniu pod warunkiem, że samodzielnie się utrzymuje, bo jego rodzice nie żyją lub ma do nich alimenty.

Terminy składania wniosków o 300 plus (od kiedy, do kiedy)

Wnioski elektroniczne można składać już od 1 lipca 2023 roku. Termin składania wniosków w programie Dobry Start mija 30 listopada –  jak w ubiegłych latach.

Gdzie składać wnioski o 300 plus?

Wnioski o świadczenie rozpatruje ZUS, a od 2021 roku można je składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Jeżeli osoba, która chce złożyć wniosek, nie ma dostępu do komputera, będzie mogła skorzystać z komputerów udostępnionych w tym celu w najdłuższym oddziale ZUS-u.

Kiedy wypłaty dofinansowania wyprawki dla uczniów?

Ile trzeba czekać na wypłaty z programu Dobry Start po złożeniu wniosku? Te rodziny, które szybko złożą wnioski, czyli w lipcu i sierpniu, pieniądze powinny dostać do 30 września.

Wnioski złożone później będą rozpatrywane przez około 2 miesiące, więc wypłat świadczenia można się spodziewać po upływie tego czasu. Pieniądze z 300 plus wpłyną bezpośrednio na podane we wniosku konto bankowe. Nie będzie możliwości ich odbioru w gotówce. 

Dodatkowe informacje o rządowym programie Dobry Start znajdziecie na stronie informacyjnej: tutaj.


Źródło: 

  • Artykuł informacyjny: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start