Artykuły

Podpowiadamy, jak szybko dotrzeć do listy wydawnictw działających w wybranych regionach Polski

Podpowiadamy, jak szybko dotrzeć do listy wydawnictw

Choć rola branży wydawniczej w gospodarce jest coraz mniejsza, bez wątpienia nadal pełni niezwykle ważną funkcję w życiu kulturalnym całego społeczeństwa, generując przy tym miejsca pracy i wspierając wiele ważnych inicjatyw. Oczywiście również ulega ona licznym przeobrażeniom i stawia w coraz większym stopniu na nowoczesne technologie. Warto dowiedzieć się, ile firm działa w tym obszarze oraz w jakich regionach mieszczą się ich siedziby.

Listy wydawnictw znajdziesz na Aleo.com

Branża wydawnicza w bazie firm

Informacje o podmiotach gospodarczych działających na wybranych rynkach można uzyskać w łatwy sposób, korzystając z bazy firm. Dzięki filtrom możliwe stanie się również dotarcie do działalności z poszczególnych województw.

W bazie firm ALEO.com znajdują się dane 8400 podmiotów zajmujących się książkami i e-bookami. W ich przypadku dominującym kodem PKD jest 58.11.Z — wydawanie książek. Co oczywiste, ten rynek jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, działa na nim wiele podmiotów, w tym również jednoosobowych działalności gospodarczych, wspierających procesy wydawnicze.

Usługami związanymi z przygotowaniem druku zajmują się 4554 aktywne na rynku firmy: wśród nich można znaleźć m.in. redaktorów, grafików i specjalistów DTP. 13450 podmiotów specjalizuje się w drukowaniu i poligrafii. Aż 1622 firmy zajmują się przy tym introligatorstwem, a 677 przedsiębiorstw wydaje gazety. Na tym oczywiście nie kończy się branża wydawnicza, która obejmuje również zdecydowanie bardziej innowacyjne obszary.

Nie tylko książki i prasa

Branża wydawnicza to nie tylko książki i prasa. Jej ważną częścią są również muzyka i filmy. Do tej kategorii zaklasyfikowano 18178 podmiotów. W ich przypadku odpowiednie kody PKD to m.in. 59.11.Z — działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z — działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi czy 59.20.Z — działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Oczywiście również w tym przypadku znaczną część rynku zajmują przedsiębiorstwa oferujące rozbudowane usługi wspierające proces wydawniczy.

Wydawnictwa w poszczególnych regionach kraju

Działalność wydawnicza to wyspecjalizowana gałąź rynku. Charakteryzuje się także nierównomiernym rozłożeniem w poszczególnych częściach kraju. Najwięcej wydawnictw można znaleźć zwłaszcza w dużych ośrodkach. W województwie mazowieckim działa aż 2290 firm specjalizujących się wydawaniem książek i e-booków. Silną pozycję zajmuje również Małopolska (743) oraz Śląsk (716). Nieco mniej przedsiębiorstw tego typu można znaleźć w województwie dolnośląskim (526) i pomorskim (427).

Kondycja rynku wydawniczego

Branża wydawnicza, podobnie do innych sektorów gospodarki, odczuła wpływ pandemii koronawirusa. Według danych dostarczonych przez Polską Izbę Książki, aż 70% podmiotów zauważyło znaczny spadek sprzedaży. Przy tym aż 2/3 obecnych na rynku firm zakładało problemy finansowe przekładające się na utratę płynności płatniczej, a połowa respondentów przewidywała obniżenie wynagrodzeń.

Sprzedaż książek załamała się zwłaszcza na początku pandemii, kiedy niepewność dotycząca rozwoju sytuacji i nie najlepsze prognozy gospodarcze zmusiły konsumentów do rezygnacji z zakupu niektórych produktów i usług. Dużym problemem było również ograniczenie dystrybucji związane z długotrwałym lockdownem obejmującym przede wszystkim stacjonarne punkty.

Z drugiej strony rosnącą popularnością zaczęły cieszyć się kanały online. Wpłynęło to także na znaczne przyspieszenie digitalizacji branży. Obecnie większość wydawnictw prowadzi internetową sprzedaż pozycji dostępnych w ich ofercie, również z pominięciem pośredników.

Baza firm wspiera weryfikację kontrahenta

Zwłaszcza w czasach dużej niepewności gospodarczej kluczowe znaczenie zyskuje odpowiednia weryfikacja kontrahentów. To zadanie szczególnie ważne w branży wydawniczej, która opiera się na współpracy wielu podmiotów i podwykonawców odpowiedzialnych za realizację procesu wydawniczego.

W obecnej sytuacji wielu z nich utraciło płynność lub przechodzi przez poważne problemy z wypłacalnością. Dzięki nowoczesnym bazom firm można szybko ustalić aktualną kondycję finansową, poznać powiązania osobowe oraz zapoznać się z publikowanymi wynikami. Cennym źródłem informacji są również opinie innych osób. Często to właśnie dzięki nim udaje się znaleźć sprawdzonego i doświadczonego kontrahenta, z którym można wypracować profesjonalną relację bez ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych problemów.

[Artykuł partnera]