Podręczniki

Podręczniki szkolne 2019. Reforma edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych

Podręczniki szkolne 2019. Reforma edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych

Od września polskie szkoły ponadpodstawowe czeka szereg zmian. Najważniejsze są związane z tym, że naukę rozpocznie pierwszy rocznik absolwentów ósmych klas, których obejmuje już nowa podstawa programowa. To właśnie oni na pewno wraz z początkiem września 2019 będą potrzebować nowego kompletu podręczników szkolnych. Jednocześnie do pierwszych klas pójdą absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum, którzy z kolei będą kontynuować naukę na podstawie starej podstawy programowej. Tym samym wraz z początkiem tegorocznych wakacji przestały istnieć gimnazja.

Podręczniki szkolne 2019 - duży wybór w TaniaKsiazka.pl

Podręczniki szkolne 2019. Reforma edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych

Przyjęcie do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych aż dwóch roczników to wielkie wyzwanie, które Ministerstwo Edukacji Narodowej, postawiło przede wszystkim przed szkołami i samorządami. Szkoły muszą się przygotować nie tylko na przyjęcie uczniów, ale też na to, że uczniowie różnych klas pierwszych będą realizować program określony w innych podstawach programowych.

MEN: Ponad 100 tys. więcej miejsc w szkołach dla tegorocznych absolwentów

Na swojej stronie MEN zapewnia, że miejsc dla uczniów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych czeka więcej, niż potrzeba. Dla prawie 727 tysięcy uczniów przygotowano prawie 829 miejsc. Ta informacja ma dać uczniom i ich rodzicom pewność, że sytuacja, w której młody człowiek nie będzie mógł kontynuować nauki, bo nie będzie dla niego miejsca w szkole, nie ma racji bytu.

Problem pojawia się w przypadku tych uczniów, którym zależy nie tylko na kontynuacji nauki, ale też na jej jakości. Z pewnością do dobrych szkół dostać się będzie dużo trudniej, bo konkurencja będzie większa. Miejsca, o których informuje MEN to nie tylko miejsca w liceach, ale też w technikach i szkołach branżowych.

4-letnie liceum i 5-letnie technikum

Już z pierwszym dniem września ponownie zaczną funkcjonować 4-letnie licea ogólnokształcące. Ponownie, bo zrezygnowano z nich podczas reformy szkolnictwa z 1999 roku, wtedy wprowadzono gimnazja. To właśnie o miejsca w 4-letnich liceach będą mogli ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Jednocześnie do tych samych szkół trafią absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Jednak oni będą kontynuować naukę w 3-letnim liceum. Ich obowiązuje materiał określony w tzw. starej podstawie programowej.

W przypadku techników absolwenci ósmych klas rozpoczną naukę w 5-letnim technikum. Z kolei uczniowie, którzy skończyli gimnazjum – w 4-letnim.

Przedmioty podstawowe, rozszerzone i klasy profilowane

Jak to wyglądało do tej pory? Nauka przedmiotów w zakresie podstawowym  była kontynuacją programu z gimnazjum (z wyjątkiem matematyki i języka polskiego). Dopiero w drugiej klasie wprowadzano materiał rozszerzony w przedmiotach zgodnych z profilem klasy.

Po reformie przedmioty nadal będą nauczane w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Jednak materiał rozszerzony będzie wprowadzany już od samego początku, od pierwszej klasy. Ta zmiana będzie dotyczyła absolwentów klas ósmych.

Co z maturą?

Reforma oświaty przewiduje też nowe zasady egzaminów maturalnych. Tak jak do tej pory, przyszłych absolwentów czekają egzaminy z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jednak w przypadku tego ostatniego – nie ma progu zdawalności. To się zmieni.

Żeby dostać świadectwo dojrzałości, uczeń będzie musiał zdać wszystkie egzaminy (ustne, pisemne, na poziomie rozszerzonym, na poziomie podstawowym) na minimum 30% punktów.

Zgodnie z tą zasadą egzamin będą zdawać:

  • w roku szkolnym 2022/2023 – uczniowie kończący liceum ogólnokształcące
  • w 2023/2024 – absolwenci technikum i uczniowie kończący szkołę branżową II stopnia

Podręczniki szkolne 2019

Nie tylko uczniowie i szkoły muszą nadążyć za zmianami związanymi z reformą edukacji. Muszą za nimi nadążyć przede wszystkim wydawnictwa naukowe, które przygotowują podręczniki i inne materiały potrzebne do pracy na lekcjach. Do nauki w klasach pierwszych objętych nową podstawą programową (absolwenci szkoły podstawowej) uczniowie będą potrzebować nowego kompletu podręczników. Nie będzie możliwości, żeby zaopatrzyć się w używane, albo nawet skorzystać z tych, z których uczyło się niewiele starsze rodzeństwo. Co za tym idzie, warto już się rozejrzeć na rynku za najlepszymi ofertami.

Do podręcznikowych zakupów jeszcze trochę czasu, ale już dziś odsyłam Was w to miejsce.