LEKTURY W LICEUM I TECHNIKUM

Rozpoczęliście naukę w szkole średniej i jesteście ciekawi, jakie utwory literackie pojawią się na lekcjach polskiego? W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie lektury z podstawowego i rozszerzonego zakresu nauczania.

Lista lektur w liceum

Lektury w liceum i technikum – dalej za dużo

Przedstawiony poniżej spis lektur do liceum i technikum zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Warto pamiętać, że nie muszą być one omawiane w podanej kolejności. O tym, kiedy którą lekturę w poszczególnych klasach będziecie opracowywać na lekcjach polskiego, zadecyduje Wasz nauczyciel tego przedmiotu.

Lektury w liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – zakres podstawowy

 • Biblia, w tym fragm. Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I: Grecja;
 • Homer, Iliada (fragm.), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Horacy, wybrane utwory;
 • Bogurodzica, Lament świętokrzyski (fragm.), Legenda o św. Aleksym (fragm.), Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragm.);
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragm.);
 • Pieśń o Rolandzie (fragm.);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragm.);
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragm.);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; Tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragm.);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragm.);
 • William Szekspir, MakbetRomeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad WallenrodDziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian; wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragm.), Testament mój;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • wybrane wiersze poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragm.);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • wybrane wiersze poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 • Albert Camus, Dżuma;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragm.);
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Antoni Libera, Madame;
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 • powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Lektury w liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – zakres ROZSZERZONY

Lektury z zakresu podstawowego oraz:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragm.);
 • Platon, Państwo (fragm.);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Wergiliusz, Eneida (fragm);
 • św. Augustyn, Wyznania (fragm.);
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragm.);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragm.);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragm.);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • William Szekspir, Hamlet;
 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragm.), Promethidion (fragm.);
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 • Franz Kafka, Proces (fragm.);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 • wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

Lektury w liceum i technikum – UZUPEŁNIAJĄCE – zakres PODSTAWOWY

W każdej klasie uczniowie mają przeanalizować po dwie pozycje z poniższej listy.

 • Sofokles, Król Edyp;
 • Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragm.);
 • Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak- -Szyszkowski;
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragm.);
 • Giovanni Boccaccio, Sokół;
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.);
 • Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.);
 • Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragm.);
 • Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 • Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragm. z części I);
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragm.);
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 • Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.);
 • Juliusz Słowacki, Beniowski (fragm.), Listy do Matki (fragm.);
 • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragm.), Faust (fragm.);
 • George Byron, Giaur (fragm.);
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 • Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 • Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragm.);
 • Stefan Żeromski, Echa leśne, Ludzie bezdomni;
 • Zofia Nałkowska, Granica;
 • Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 • Joseph Conrad, Lord Jim;
 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Ryszard Krynicki, Edward Stachura, Adam Zagajewski, wybór wierszy;
 • Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragm.);
 • Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 • Witold Pilecki, Raport Witolda;
 • Wiesław Kielar, Anus mundi;
 • Jan Józef Szczepański, Święty;
 • Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 • Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragm.);
 • Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 • Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;
 • Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 • John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia;
 • Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 • Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 • Eugène Ionesco, Lekcja

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Lektury w liceum i technikum – UZUPEŁNIAJĄCE – zakres ROZSZERZONY

W każdej klasie do przeanalizowania po dwie pozycje z poniższej listy.

 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragm.);
 • Tomasz Morus, Utopia (fragm.);
 • Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 • Wolter, Kandyd, czyli optymizm (fragm.);
 • Jean-Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragm.);
 • wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie, Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
 • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
 • Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
 • Bohumil Hrabal, wybrane opowiadania;
 • Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
 • Julian Stryjkowski, Austeria;
 • Umberto Eco, Imię róży;
 • Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;
 • Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie;
 • Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;
 • wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
 • wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
 • wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku;
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragm.), Tryptyk rzymskiPamięć i tożsamość (fragm.), Fides et ratio (fragm.);
 • Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;
 • Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;
 • Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim

Lektury do szkół średnich oraz pomoce szkolne ułatwiające naukę znajdziecie tutaj>>

Czytajcie także: