ArtykułyCiekawostki o książkach

Sztuka pisania – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Sztuka pisania - nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim Sztuka pisania

Co roku uczelnie oferują przyszłym studentom wiele interesujących kierunków studiów. Oprócz tych znanych i popularnych, co jakiś czas pojawiają się nowe. Ich  utworzenie wynika z dostosowania oferty studiów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań tych, którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Ostatnimi czasy wielu ludzi zaczęło zajmować się pisaniem i tworzeniem różnorodnych treści, upatrując w tym idealny sposób na życie. Dlatego też Uniwersytet Warszawski wyszedł naprzeciw wszystkim zainteresowanym tą drogą i otworzył nowy kierunek studiów – Sztuka pisania. Został on stworzony z myślą o przyszłych pisarzach i wszystkich tych osobach, które chciałyby żyć ze słowa pisanego. 7 czerwca ruszyły zapisy na studia.

Sztuka pisania - nowy kierunek studiów na UW Podręczniki akademickie znajdziesz na TaniaKsiazka.pl >>

Sztuka pisania – nowy kierunek studiów na UW

Nowy kierunek Sztuka pisania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego realizowany będzie w ramach trzyletnich stacjonarnych studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim. Nawiązuje on do creative writing, czyli kierunku od stu lat wykładanego na uniwersytetach amerykańskich. Do kogo jest adresowany? Do wszystkich tych, którzy pragną rozwijać umiejętność pisania. Jak czytamy na stronie Uniwersytetu:

Kierunek sztuka pisania stanowi odpowiedź na rozwój wiedzy i potrzeb rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną, a także zapotrzebowania na interdyscyplinarnie zorientowanych specjalistów posiadających wszechstronne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek ma uczyć studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się oraz precyzyjnego przekazywanie informacji, interpretowania i rozumienia współczesnych procesów cywilizacyjnych i kulturowych, a przede wszystkim umiejętności wypowiadania się i formowania myśli w tradycyjnych i nowych mediach.

Program kształcenia będzie się składał z dwóch modułów. Teoretycznego (wiedza będąca podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej) i praktycznego. Co warte szczególnej uwagi, zajęcia warsztatowe z twórczego pisania poprowadzą nie tylko praktykujący pisarze, krytycy literaccy, poeci i twórcy filmowi zatrudnieni, na Wydziale Polonistyki. Wśród osób, które wprowadzą studentów w tajniki pisania, znajdą się również zapraszani pisarze, literaci, ludzie mediów, w tym również przedstawiciele instytucji kultury.

Co dalej po kierunku Sztuka pisania?

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jasno przedstawia drogi zawodowe, które można obrać po skończeniu studiów na kierunku sztuka pisania:

Studia na kierunku sztuka pisania mają rozwijać kompetencje warsztatowe autora pracującego dla nowych mediów, pisarza, publicysty, krytyka, twórczego uczestnika mediów elektronicznych, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną. Kształcenie ma zapewnić wiedzę, ale też praktyczne umiejętności przydatne w głównych zawodach związanych ze współczesną kulturą medialną. Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w: redakcjach pism, wydawnictwach, instytucjach związanych z nowymi mediami, marketingu medialnym, portalach internetowych jako copywriter, twórca literatury, krytyk literacki.

***

Jak myślisz, czy skończenie studiów na kierunku sztuka pisania i obrona dyplomu wystarczą, by zostać poczytnym pisarzem lub pisarką? Czy może jednak potrzeba do tego czegoś więcej?

Szukasz podręczników akademickich? Zajrzyj na tę stronę.

Zobacz także: