Książki

Nastolatki czytają więcej – potwierdzają to najnowsze ogólnopolskie badania przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową, pod koniec 2017 roku. To doskonała wiadomość, zwłaszcza że coraz więcej słyszy się o tym, że dzisiejsza młodzież niechętnie sięga po książki. Okazuje się, że w stosunku do poprzedniej edycji analizy (z 2013 roku), czytelnictwo w czasie wolnym nieznacznie wzrosło wśród nastolatków. Słupki podskoczyły z 62% do 65%.

Nastolatki czytają więcej – dziewczyny wychodzą na prowadzenie

Wzrost czytelnictwa wśród grupy nastolatków, zawdzięczany jest w dużej mierze dziewczynom. Odsetek dziewcząt, które czytają w wolnym czasie, podskoczył z 72% na 82%.

Czytający w czasie wolnym

http://www.bn.org.pl

Ponadto zauważalna jest również tendencja wzrostowa w źródle dziewczęcych lektur. Są to własne zakupy, które rozwinęły się z 24% na 37%. Co spowodowało tak znaczące zmiany? Specjaliści upatrują się przyczyny w powieściach obyczajowych i młodzieżowych, które stają się coraz popularniejsze. Ich atrakcyjność wzrasta, gdyż cieszą się one także sporym zainteresowaniem filmowców. Dzięki temu stają się tematami głośnych ekranizacji, artykułów prasowych oraz ożywionych dyskusji fanów w mediach społecznościowych. Co ciekawe, badania potwierdzają również, że obecnie to Internet króluje nad innymi źródłami informacji o książce.

Nastolatki czytają więcej – czy czytanie ma płeć?

Okazuje się, że tak! Dziewczęta, które zostały przebadane w ciągu ostatnich 14 lat, zawsze wykazywały większe zainteresowanie książkami, niż chłopcy. Jednak tendencja wzrostów i spadków dotychczas były podobne dla obu płci. Bez zmian pozostaje stabilny odsetek uczniów (zwłaszcza chłopców, tu ok. 20%), którzy nie czytają książek – tak lektur szkolnych, jak i pozycji wybieranych poza obowiązkiem. Jednak w najnowszym badaniu wyraźnie widać, że te różnice znacznie się pogłębiły. Czytelnictwo u dziewczyn, zwłaszcza w wolnym czasie – wzrosło. Natomiast u chłopców zainteresowanie książkami w czasie wolnym stale spada.

Czytający w czasie wolnym 2017

http://www.bn.org.pl

Biblioteki, a zainteresowanie nastolatków

Niezmienny pozostaje fakt, że biblioteki szkolne cieszą się największym zainteresowaniem, jako źródło lektur obowiązkowych. Jeśli jednak weźmiemy pod lupę książki czytane dla przyjemności, okaże się, że dominuje tu zakup własny. Jako ciekawostkę można dodać, że z bibliotek publicznych młodzież najczęściej wypożycza książki dla dorosłych. Na drugim miejscu znajdują się pozycje przeznaczone dla dzieci. Młodzieżowa fantastyka postapokaliptyczna i literatura obyczajowa obcych autorów, czyli ta, która cieszy się największym zainteresowaniem, była wypożyczana stosunkowo mało. I w tym wypadku odbiorcy preferowali zakup własny.

Nieczytający

http://www.bn.org.pl

Nastolatki czytają więcej – smartfony jednak nie takie złe?

Z przeprowadzonego badania wynika również, że smartfony stają się coraz bardziej powszechne. Aż 93% ma te urządzenia i wykorzystuje je do komunikacji ze znajomymi, wyszukiwania informacji czy słuchania muzyki. Jednocześnie takie urządzenie sprzyja czytaniu tekstu cyfrowego, dzięki czemu nastolatki mają dostęp do książek niemal w każdym miejscu. Następstwem tego jest fakt, że aż 37% respondentów czerpie z Internetu informacje o książkach czy czyta ich recenzje. Tymczasem do analogicznych materiałów, publikowanych na papierze, sięgnęło zaledwie 2% gimnazjalistów.

Nastolatki czytają więcej – informacje o badaniu

Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2017 roku i była to już jego czwarta edycja. Wzięła w nim udział ogólnopolska reprezentatywna próba uczniów III klasy gimnazjum. Ankiety wypełniło: 1794 uczniów III klasy gimnazjum, 1785 rodziców, 104 dyrektorów i 104 polonistów uczących w wylosowanych klasach ze 104 gimnazjów. Autorką badania i jego opracowania jest dr Zofia Zasacka z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Współpracowała ona także z Instytutem Badań Edukacyjnych. Realizacją badania w terenie zajęła się Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Natomiast badanie sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.