Podręczniki

Egzamin ósmoklasisty 2023 – terminy i najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy i najważniejsze informacje Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 sprawdzi wiedzę uczniów kończących edukację w szkole podstawowej. W tym miejscu zgromadziliśmy najważniejsze informacje na ten temat. Znajdziecie tu wszystko, co o teście ósmoklasisty trzeba wiedzieć.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2023 – terminy

Zacznijmy od tego, kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2023. W tym roku został on przesunięty na stałe z kwietnia na maj. W 2022 roku egzamin ten również został przeprowadzony w maju, jednak tylko ze względu na pandemię. Od przyszłego roku majowy termin będzie ustawowy i będzie obowiązywał w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty:

 • maj —  w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym;
 • styczeń — w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

Termin dodatkowy:

 • czerwiec — szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym;
 • maj — w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

W dodatkowym terminie egzamin będą mogli zdawać ci uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie. To też wyjście awaryjne dla uczniów, którzy musieli z jakichś powodów przerwać już rozpoczęty egzamin. W czerwcu będą mogli zdać powtórkę egzaminu.

Harmonogram testu ósmoklasisty w 2023 — majowy termin główny

 • 23 maja (wtorek) – egzamin ósmoklasisty, język polskiego (start: 9:00)
 • 24 maja (środa) – egzamin z matematyki (start 9:00)
 • 25 maja (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z angielskiego lub innego języka nowożytnego (start 9:00)

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2023? Majowy termin

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty 2023– najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty to cykl pisemnych testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język wybiera uczeń ósmej klasy spośród tych, jakich uczył się w ramach zajęć obowiązkowych. MEN wskazuje, że uczniowie mogą wybrać: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie będzie czwartego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego. Ósmoklasiści nie muszą zatem dodatkowo skupiać się na biologii, chemii, fizyce, geografii czy historii.

W arkuszach egzaminacyjnych, jakie dostaną ósmoklasiści, zawarte będą zadania:

 • otwarte – takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź,
 • zamknięte – takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023?

Pierwszego dnia testów uczniowie kończący szkołę podstawową będą mierzyć się z egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań przewidziano 120 minut.

Kolejny dzień to zmagania z egzaminem z matematyki, który ma trwać 100 minut.

Najmniej czasu uczniowie dostaną na rozwiązanie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego wybranego języka nowożytnego. Jedynie 90 minut.

To trzeci i ostatni dzień sprawdzania wiedzy uczniów ósmych klas.

Jakie przybory można zabrać na egzamin ósmoklasisty w 2023?

Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę. Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody. Jednak należy pamiętać o tym, że powinna stać przy nóżce stolika.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin ósmoklasisty?

Egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył. Nawet gdy uzyska 0%.  Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jednak jest brany pod uwagę podczas naliczania punktów na zakończenie szkoły podstawowej. A te są istotne podczas rekrutacji do szkół średnich.

Ile punktów można dostać za egzaminie ósmoklasisty?

Każdy uczeń po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

 • maksymalnie 100 za wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • i maksymalnie 100 za oceny na świadectwie.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do 3 lipca 2023. Zaś szkoły do 6 lipca mają dostać zaświadczenia.

Wyniki na zaświadczeniach zostaną przedstawione w procentach i na skali centylowej. Dzięki temu uczniowie zobaczą porównanie swoich wyników z wynikami wszystkich innych zdających w tym samym roku.

Egzamin ósmoklasisty 2021 termin podania wyników

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty i jak się przygotować?

Egzamin ósmoklasisty ma zbadać poziom wiedzy ucznia kończącego naukę w szkole podstawowej.

W 2023 roku do egzaminu podejdą uczniowie, którzy dużą część kształcenia realizowali zdalnie. Działo się tak z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym w roku 2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Czyli zawężonego katalogu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podobnie będzie w roku 2024.

Z zakresem materiału, jaki uczeń powinien mieć opanowany na tym etapie można się zapoznać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W zakładce „Egzamin ósmoklasisty”.

Podczas przygotowywania się do egzaminu warto skorzystać z pomocy naukowych. Pomogą one w uporządkowaniu wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. Podczas przygotowywania się do testów warto postawić na repetytoria dla ósmoklasistów. Szeroką ofertę repetytoriów dla ósmoklasistów znajdziecie tutaj.

Uczniowie powinni też poćwiczyć rozwiązywanie testów. Arkusze z egzaminami poprzednich roczników można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są do pobrania za darmo.

Do egzaminu warto się przygotować, tym bardziej że jest na to jeszcze trochę czasu. Za wszystkich tegorocznych ósmoklasistów trzymamy kciuki.

Czytajcie także: